Regeringen vill utvärdera ansvarsfördelningen mellan myndigheterna vid djurskyddsärenden

Äntligen! I torsdags 11/5 blev vi uppringda från departementet med nyheten om att regeringen precis beslutat att ta tag i en fråga vi drivit länge - Nämligen ansvarsfördelningen vid omhändertagning av djur.

Mer specifikt har Statskontoret fått i uppdrag att analysera vilka förutsättningar länsstyrelserna och Polismyndigheten har för sitt arbete, uppgiftsfördelningen mellan myndigheterna, om de har rätt befogenheter och arbetar på ett effektivt sätt och om lagstiftningen som styr deras arbete fungerar. I uppdraget ingår också att utvärdera viss djurskyddsverksamhet och myndigheternas verksamhet i situationer där djur lider och omedelbart behöver omhändertas. Även i de fallen behövs rätt förutsättningar för verksamheten och ett effektivt samarbete mellan myndigheterna för att djuren snabbt ska få hjälp. Uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2024 och förbundet kommer att fortsatt bevaka frågan.

Detta är en del i arbetet förbundet bedriver för att underlätta för veterinärer i sin yrkesroll.

KLICKA HÄR för att läsa pressmeddelandet.  

Uppdaterades senast 16 maj 2023