Ombudsutbildningar 2024

Du som är fackligt ombud eller skyddsombud på din arbetsplats har tillgång till våra utbildningar som är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag på arbetsplatsen.

Digitala utbildningar:
20 februari - lön
5 april - arbetstid
29 april - arbetsmiljö
30 maj - etik
30 augusti - rollen som ombud
15 oktober - lön
18 november - arbetstid
10 december - arbetsmiljö

Fysisk utbildning:
19-20 september - Facklig fördjupningskurs i Stockholm

Klicka här för anmälan.

Uppdaterades senast 09 februari 2024