Ökad risk för införsel av rabies till Sverige

Just nu råder ökad risk för att den mycket allvarliga virussjukdomen rabies kan föras in till Sverige då ukrainska flyktingars sällskapsdjur inte följer den ordinarie processen vid införsel till EU.

Läs mer om de rådande undantagen, om införsel av sällskapsdjur och råd till veterinärer och djurägare hos Jordbruksverket

Det är mycket viktigt att dels svensk djurhälsopersonal ser över sina skyddsrutiner mot rabiessmitta, dels att allmänheten som kan komma i kontakt med dessa djur vid till exempel mottagande i privata hem förstår och tar riskerna i beaktning.

Sällskapsdjur som härrör från Ukraina bör inte hanteras av personer som inte är rabiesvaccinerade innan djuret/en anmälts till Tullverket eller Jordbruksverket och en bedömning av varje enskilt fall gjorts.

Blir man biten eller slickad av ett djur som inte är adekvat rabiesvaccinerat bör man 1) tvätta (gnugga) bort saliven noga med tvål och vatten 2) omedelbart kontakta infektionsklinik för bedömning och behandling. Djuret hanteras i enlighet med Jordbruksverkets rekommendationer. Observera att rabies kan spridas av alla däggdjur.

Läs mer om rabies:

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) information om införsel av sällskapsdjur från Ukraina samt information om sjukdomen rabies hos djur.

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om rabies.

 

Uppdaterades senast 11 april 2022