Ny riktlinje från Smådjurssektionens Normgrupp

Skärmklipp
Riktlinje om avlivning som behandlingsalternativ

Smådjurssektionens Normgrupp fick under 2019 in en frågeställning kring avlivning som ett behandlingsalternativ för sällskapsdjur även vid tillstånd som är behandlingsbara. Man bedömde att det fanns ett behov av en riktlinje rörande detta och denna har nu färdigställts och publiceras här. Ett dokument avsett för djurägaren finns också att tillgå som bilaga. 

Riktlinje om avlivning som behandlingsalternativ
Bilaga: Dokument för djurägare "Att bedöma livskvalitet hos sällskapsdjur och fatta beslut om avlivning"

Uppdaterades senast 09 januari 2020