Ny information från ESK 1 hund och katt rörande datum och plats för examinationen 2021

Observera att vi ändrat datum och plats. Efter flera önskemål från aspiranter samt för att underlätta för arbetsgivare gällande planering av ledigheter, har vi tidigarelagt examinationen ett par veckor. Början av juni innebär semestertid och därmed försvårar det aspiranternas möjligheter till ledighet för inläsning. Istället för att samlas i centrala Stockholm har vi även preliminärt bokat en ny plats för examinationen.

Preliminärt datum för examination är 27-28 maj 2021 på Haga Slott, Enköping.

 

Det är med beklagan vi måste meddela att vi inte kan genomföra examinationen som planerat den 4–5 februari 2021. Orsaken är naturligtvis det rådande corona-smittläget i landet. Vi måste sätta allas hälsa först och detta även om det är oerhört tråkigt för alla aspiranter som just nu håller på att förbereda sig inför tentamen.

ESK har en myndighetsutövning och är tillsatta av och verkställande för Jordbruksverket. I denna egenskap måste vi följa regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner, beslut och rekommendationer. Vi kan inte genomföra examinationen corona-säkert och rättssäkert under rådande omständigheter. En digital examinationsplattform hade varit möjlig, men en stabil, rättvis och rättssäker dylik finns inte tillgänglig i dagsläget.

Ett examinationsförfarande som var planerat hade inneburit en sammankomst med cirka 40 personer kommande från hela landet. Trots försiktighet innebärande avstånd och handtvätt, hade risken för smittspridning varit överhängande. Symtomfria smittbärare eller lindrigt sjukdomspåverkade deltagare skulle utgöra en risk för andra. Vi i ESK kan inte medverka i ett tvådagarsmöte som utsätter såväl aspiranter som examinatorer, oss själva samt extra examinatorer, och kanslipersonal för en smitta som kan vara livsfarlig.

Vår ambition inom ESK 1 hund och katt är att planera för att avhålla examinationen senare i vår eller försommar. Detta är givetvis beroende av pandemins utveckling och vilka restriktioner som gäller då. Vi kan därför ännu så länge enbart ge preliminära uppgifter. Det är vår förhoppning att smittspridningen avtar när vädret blir varmare och därför planerar vi examination i slutet av maj 2021.

Vi vet att förändringen kommer att ställa till problem för en del, både aspiranter och arbetsplatser, men vi i ESK hoppas att ni har förståelse för vårt beslut och, nu när många förväntar sig att det ska bli ännu värre, hjälper till att minska smittspridningen var och en på sitt sätt.

Gör vi det kanske alla har möjlighet att träffas till examinationen i maj!

För ESK 1 hund och katt
Ole Frykman, ordförande

 

 

Uppdaterades senast 26 november 2020