Ny avgift till Akademikernas a-kassa från 1 oktober 2020

Styrelsen för Akademikernas a-kassa har fattat beslut om att höja medlemsavgiften med 30 kronor i månaden. Avgiften till Akademikernas a-kassa ändras från och med den 1 oktober 2020 till 140 kronor. Den första betalningen av den nya avgiften sker i slutet av oktober.

Orsaken till avgiftshöjningen är förbättrade villkor i försäkringen. Dagpenningtaket höjdes från 910 kr till 1200 kr av regeringen i mars med anledning av coronapandemins påverkan på arbetsmarknaden. Den absolut största delen av medlemsavgiften går till den så kallade finansieringsavgiften som ska bära statens kostnader för försäkringen. Läs mer om detta på Akademikernas a-kassas hemsida.

Uppdaterades senast 07 september 2020