Lönestatistik för 2023

Hej alla medlemmar! Nu kan du gå in i Saco lönesök och se statistiken för 2023 års veterinärlöner. Vi ber om ursäkt för att det dröjt, men flera stora arbetsgivare inom privat sektor var väldigt sena med sina löneprocesser under 2023, så vi valde att vänta in dem.

Tyvärr kunde vi inte vänta längre på Distriktsveterinärerna, så deras nya löner finns inte med i underlaget, utan kommer först i höst. Trots detta, bedömde vi det som viktigt att publicera nu, eftersom lönerevisionerna inom privat sektor ligger i startgroparna. De stora företagen har varit behjälpliga med att få statistiken på plats. Därmed kan du som medlem få så aktuell statistik som möjligt inför ditt lönesamtal.

Stort tack till alla er som svarat på enkäten för 2023. Svarsfrekvensen var 56,45 %, vilket är samma nivå som året innan. Vi håller tummarna för att ännu fler tar sig tid och svarar på höstens löneenkät.

Vi kan konstatera att löneutvecklingen för veterinärer var högre än industrins märke som var 3,9 %.

Den totala löneökningen för veterinärer var 4,9 %. Inom statlig sektor ökade lönerna med i genomsnitt 3,4 % och inom privat sektor med 5,7 %.  Det är anmärkningsvärt att skillnaden mellan statlig och privat sektor är så stor, då offentliga arbetsgivare gärna vill framstå som attraktiva arbetsgivare. Lönestatistiken visar dock tydligt att staten inte hänger med i veterinärernas löneökning.

Under 2022 var de procentuella löneökningarna större, vilket beror bland annat på att flera stora arbetsgivare gjorde extra satsningar på lönerna detta år.

Du hittar länken till Saco lönesök när du loggat in på "Mina sidor". 

Uppdaterades senast 23 februari 2024