Examinationen av steg 1-specialister fortsätter enligt plan

Den 20 december 2022 publicerade Veterinärmagazinet artikeln Examinationskommittén för steg 1-specialister har avgått på tidningens webbplats.

–  Tyvärr är Veterinärmagazinets artikel baserad på felaktig information. Det stämmer att delar av ESK hund och katt, den kommitté som examinerar steg 1-specialister i hundens och kattens sjukdomar, avgick från sitt uppdrag den 4 november 2022, säger Magnus Rosenquist, förbundsdirektör på Sveriges Veterinärförbund i en kommentar. Från Sveriges Veterinärförbunds håll vill vi dock informera aspiranterna som går specialistutbildning Steg 1 hund och katt att examinationen äger rum som planerat.

Enligt Veterinärmagazinet skriver ESK hund och katt:s före detta ordförande, Ole Frykman, i ett brev att kommitténs avgång beror på förlorat förtroende för Sveriges Veterinärförbund efter uppsägningen av en av förbundets medarbetare.  

Eleonor Fredler, styrelseordförande i Sveriges Veterinärförbund kommenterar:
– Det är olyckligt att delar av ESK hund och katt avgår på grund av felaktig information. Ingen uppsägning har ägt rum och som förbund är det en självklarhet att alla regelverk följs. Inte heller har någon förlikning skett, vilket uppges i Veterinärmagazinets artikel. För Sveriges Veterinärförbund är god arbetsmiljö en av våra viktigaste frågor, både internt på förbundet och inom djursjukvården i stort. 

Uppdaterades senast 20 december 2022