Den nya djurhälsolagen riskerar att omöjliggöra arbete mot hundsmuggling

Jordbruksverket och Tullverket har idag på Dagens Nyheters debattsida uttryckt sin oro över hur den nya djurhälsolagen kan komma att omöjliggöra kampen mot hundsmuggling. Sveriges Veterinärförbund vill här uttrycka sitt stöd till Jordbruksverket och Tullverket i denna viktiga fråga samt påtala de allvarliga arbetsmiljörisker lagändringen kommer att innebära för veterinärer och övrig djurhälsopersonal.

Förutom det försvårade arbetet mot hundsmuggling och riskerna med ett försämrat djurskydd som tas upp i debattartikeln tillkommer även de allvarliga arbetsmiljöproblem som uppstår inom djursjukvården när inkorrekt eller illegalt införda djur kommer in i landet. Djurhälsopersonalen riskerar bland annat att förutom att själva exponeras för allvarliga smittor även tvingas hantera ökad smittrisk avseende smittsamma djursjukdomar. Sveriges Veterinärförbund har upprepade gånger uppmärksammat riskerna med hundsmuggling och de problem som redan finns i hanteringen av denna. Det behövs ett förbättrat lagstöd, inte en försämring!

Läs artikeln på DN Debatt här.

Uppdaterades senast 21 april 2021