Betald fackavgift under perioden januari-mars 2019 avdragsgill

Skärmklipp

Den avdragsgilla fackavgiften återinfördes fr.o.m. juli 2018 men upphörde fr.o.m. april 2019. För 2019 är inbetalda fackavgifter under perioden 1 januari – 31 mars 2019 avdragsgilla. Avdraget sker i form av en skattereduktion om 25 procent och beräknas på inbetalt belopp, förutsatt att avgiften är minst 400 kronor. Du behöver inte göra något själv, utan det förs in i deklarationen automatiskt.

Sveriges Veterinärförbund har sänt en fil till Skatteverket med de uppgifter som berör de medlemmar som har rätt till avdrag och enskild kontrolluppgift kommer ej att skickas ut till var och en. Vid frågor kontakta förbundets kansli; kansli@svf.se 

Uppdaterades senast 22 januari 2020