Avtal om korttidsarbete för att underlätta under coronakrisen

Under torsdagen, den 19 mars 2020, tecknade Naturvetarna i samverkan med SVF avtal om korttidsarbete med Gröna arbetsgivare på två avtalsområden, Djursjukvård och Hushållningssällskap och Husdjursföreningar. Syftet med dessa centrala avtal är att öppna upp möjligheten för företag att sluta lokala avtal om korttidsarbete.

Läs mer om detta hos Naturvetarna.

Uppdaterades senast 02 april 2020