Angående TV4s inslag om kostnader för djursjukvård

Angående det inslag som sändes i TV4 idag 13:e mars där kostnader för djursjukvård togs upp önskar Sveriges Veterinärförbund påtala följande:

Förbundet har sedan januari försökt nå landsbygdsministern för en dialog om bland annat denna fråga utan att få gensvar. Vi ser nu detta som ett mycket akut ärende och avser att begära ett möte omgående. Otydlighet i regelverk och stöd till veterinärer i deras arbete, samt veterinärbristen, är exempel på övriga ärenden förbundet sökt landsbygdsministern för att diskutera. Att ett arbete pågår i regeringen att se över kostnaderna inom djursjukvården är en nyhet för Sveriges Veterinärförbund. Vi välkomnar en dialog och hoppas kunna medverka till ökade kunskaper om vad svensk djursjukvård är idag, hur vård bedrivs och vad som krävs för att uppfylla de krav som ställs både från myndigheter, arbetsgivare och konsumenter.

Vidare, att jämföra kostnader för djursjukvård rakt av mellan olika vårdgivare utan att ta hänsyn till vilken typ av verksamhet man vänder sig till, vilka resurser som finns att tillgå, hur avancerad vård som erbjuds och därmed vilka omkostnader som verksamheten har ger en missvisande och orättvis bild.

Djursjukvårdsbranschen är idag pressad av personalbrist och krävande arbetsmiljö. Veterinärer är i en utsatt roll och dagens lönenivåer speglar inte utbildningsnivå, ansvar, krav och arbetsbörda. Om prissättningsdebatten leder till att arbetsgivarna tvingas hålla nere lönenivåerna och minska omfattningen av vidareutbildning så ser Sveriges Veterinärförbund en stor risk i att fler veterinärer väljer att lämna djursjukvårdsbranschen och att veterinärbristen inom den sektorn ökar ytterligare. På sikt kan detta leda till att djursjukvård blir en bristvara och problem med att upprätthålla ett fullgott djurskydd.

Djursjukvård kostar men är inte dyrt i jämförelse med motsvarande vård på humansidan.

Här kan du se inslaget i TV4.

 

Uppdaterades senast 24 mars 2021