Angående den debatt som pågår kring prissättning inom djursjukvården

I samband med den tidvis hätska och anklagande debatt som just nu pågår om den komplexa frågan gällande prissättning inom djursjukvården ser Sveriges Veterinärförbund (SVF) en risk att våra medlemmar, kliniskt verksamma anställda veterinärer och företagare, drabbas negativt på ett oförtjänt sätt. Vi önskar här förmedla vårt stöd till våra kollegor och framföra några synpunkter.

SVF har i egenskap av fackförbund ingen insyn i eller inblandning i prissättningen inom djursjukvården. Däremot är vi väl införstådda i många av de faktorer som styr hur djursjukvård bedrivs idag. Djursjukvården och de verksamheter som bedriver denna har utvecklats enormt under senare år - precis som andra verksamheter i samhället. Efterfrågan på ständigt tillgänglig och avancerad djursjukvård ökar, likaså kraven avseende hur verksamheterna bedrivs ur hygien- och smittskyddssynpunkt, strålskydd, arbetsmiljö och kompetensutveckling, för att nämna ett par exempel. Detta medför ständigt ökade kostnader. Brist på personal, både veterinärer och övrig djursjukvårdspersonal, är ett ökande problem som även det påverkar verksamheterna ekonomiskt. 

Många djurägare tenderar att ur ett kostnadsperspektiv jämföra djursjukvård med vård avsedd för människor. Detta blir missvisande då det är mycket få som faktiskt känner till vad vård kostar eftersom den är skattesubventionerad. Djursjukvård bedrivs i Sverige under samma förutsättningar som annan företagsverksamhet och är momsbelagd som sådan. Veterinäryrket hänvisas ofta till som ett "kall" men är i grunden ett mycket krävande yrke som innebär omfattande grundutbildning, kontinuerlig vidareutbildning, stort ansvar samt många gånger en mycket påfrestande arbetsmiljö. 

Sveriges Veterinärförbund ser med oro på en utveckling inom delar av djursjukvården där anställda kämpar med en ökad arbetsbelastning, ökade krav, en hård debatt på sociala medier, en tilltagande psykisk ohälsa och där veterinärer till följd av detta väljer bort kliniskt arbete. Samtidigt ser vi en löneutveckling som inte ökar i samma takt som kraven. SVF vill påtala att även inom veterinärbranschen bör man ha rätt att tjäna pengar på sin verksamhet, inte bara för att utveckla verksamheten, fortbilda sin personal och skapa bättre arbetsmiljö för sina medarbetare utan också för att den bör få tillåtas att vara en vinstdrivande verksamhet precis som företag inom andra branscher.

Läs gärna mer om sjukvårdskostnader i länkar nedan. Observera att vi här länkar till externa aktörer som ej är knutna till SVF.

Om kostnader och prissättning inom svensk djursjukvård: 
Gröna arbetgivare: Kommentar till mediarapportering om kostnader för djursjukvård
Vad påverkar prissättningen?

Evidensia: Priser och kostnader för veterinärvård
Anicura: Vad kostar djursjukvården egentligen?
Distriktsveterinärerna: Om våra priser

Exempel på kostnader för vård avsedd för människor:
Region Östergötland: Så mycket kostar vården
Region Örebro län: Vad kostar det egentligen?

Kontaktperson

Tove Särkinen, redaktion- & kommunikationsansvarig veterinär
tove.sarkinen@svf.se 

Uppdaterades senast 03 november 2020