Angående amputation av tunga hos en tävlingsponny

Som en följd av de senaste veckornas rapportering i media om en dansk dressyrponny som fått sin tunga amputerad av en veterinär i Sverige, vill vi på Sveriges Veterinärförbund meddela vår ståndpunkt.

Danska ridsportförbundets veterinär Mette Uldahl har, efter undersökning av ponnyn och granskning av journaler, kommit fram till att tungan amputerades efter att ponnyn i samband med tävling haft tungan utanför munnen och därmed fått poängavdrag. Enligt de handlingar och dokument som skickats in till danska ridsportförbundet kring fallet så finns det belägg för att ingreppet gjordes på grund av att ponnyn hade tungan utanför munnen vid ridning. Utifrån dokumentationen gick det inte att fastställa att det fanns en medicinsk bakomliggande orsak till att tungan amputerades.

Att en häst sträcker ut tungan i samband med ridning bör alltid tolkas som ett tecken på obehag och underliggande orsak till det behöver därför alltid utredas. Tungan är ett mycket viktigt och känsligt organ, som för hästar har stor betydelse i samband med foderintag och kommunikation med andra hästar. En delvis amputerad tunga kan därför medföra stora konsekvenser för hästens funktion och välbefinnande och det kan aldrig anses vara ett motiverat ingrepp om tungan kan bevaras i sin helhet.

Operativa ingrepp som inte har veterinärmedicinska skäl (med några få undantag som kastrationer) är förbjudna enligt svensk djurskyddslag. Vidare står det i djurskyddslagen att Ett djur som tränas för eller används vid tävling, ska vara fritt från skada och sjukdom som kan antas förorsaka lidande

Sveriges Veterinärförbund tar starkt avstånd till denna typ av ingrepp.

Uppdaterades senast 22 december 2023