Kurser & föreläsningar

Här presenteras kurser, föreläsningar & liknande erbjudan avsedda för SVFs medlemmar.

OBS - kursen nedan ställs in pga rådande restriktioner till följd av covid-situationen. Vi har som målsättning att genomföra kursen i maj 2021 under förutsättning att situationen tillåter det.

"Hållbar veterinär - hållbar häst i praktiken"
1:a december 2020, Stockholms Hästklinik
Kursledare: Angelo Telatin & Elke Hartmann 

Uppdaterades senast 11 november 2020