Praktik- och ansvarsförsäkring

Sveriges Veterinärförbund erbjuder tillsammans med Söderberg & Partners unika försäkringslösningar för den som är medlem i SVF. Det handlar om en individuell ansvars- och allriskförsäkring för privatpraktiserande veterinärer och en praktikförsäkring anpassad efter en veterinärpraktiks verksamhetsområde som omfattar samtliga anställda.
SVF har tillsammans med Söderberg & Partners och försäkringsbolaget Svedea tagit fram skräddarsydda försäkringslösningar som är exklusiva för SVF-medlemmar. Samarbetet med Söderberg & Partners har tillkommit för att man som SVF-medlem ska kunna få professionell rådgivning i försäkringsärenden och skadesupport.

Individuell ansvars- och allriskförsäkring
Försäkringslösningen omfattar privatpraktiserande veterinärer oavsett om man är egenföretagare eller om man behandlar djur på sin fritid. Det ska dock betonas att denna försäkringslösning främst är framtagen för den som behandlar djur på sin fritid. Är man egenföretagare rekommenderar vi att man kontaktar Söderberg & Partners för att diskutera en eventuell praktikförsäkringslösning.

Praktikförsäkring för företag
Den unika praktikförsäkringen är anpassad efter en veterinärpraktiks verksamhetsområde och omfattar samtliga anställda. Notera att alla anställda per automatik inte omfattas av momenten sjukavbrott, tjänsteresa och olycksfall. I de fall företaget hyr en lokal eller har anställda rekommenderas en praktikförsäkring, som är en omfattande företagsförsäkring med högre försäkringsbelopp än den individuella försäkringslösningen som endast omfattar försäkringstagaren personligen. Försäkringsomfattningen är valbar och anpassas efter den enskilda veterinärpraktikens behov. Omfattningen som ingår i den individuella ansvars- och allriskförsäkringen går även att inkludera för samtliga anställda i praktikförsäkringen. Om ni bedriver hästverksamhet och det inte framgår i försäkringsbrevet under försäkrad verksamhet behöver ni meddela Söderberg & Partners för att säkerställa rätt försäkringsskydd.

Inför år 2020!
Söderberg & Partners har tillsammans med Sveriges Veterinärförbund kommit överens om att inför år 2020 byta försäkringsgivare från Zürich till Svedea. Detta för att fortsatt kunna erbjuda SVF-medlemmar samma fördelaktiga villkor till samma låga premie som tidigare.

Ytterligare information
För att teckna någon av dessa försäkringar finns produktblad med ansökningsformulär här:
Praktikförsäkring
Ansvarsförsäkring

Ifyllt ansökningsformulär skickas till Söderberg & Partners för offert. Vid frågor kring försäkringarna är ni välkomna att kontakta Söderberg & Partners (se nedan).

Kontaktinformation till Söderberg & Partners
Adress: Söderberg & Partners, Stora Torget 2B, 891 33 Örnsköldsvik.
Telefon: 08 – 121 377 70
E-post: veterinarforsakring@soderbergpartners.se

Ansvariga försäkringsförmedlare:
Birgitta Pettersson
E-post: birgitta.pettersson@soderbergpartners.se
Tel: 070 – 668 89 53.

Malin Svedberg
E-post: veterinarforsakring@soderbergpartners.se
Tel: 072 – 710 53 16.

Uppdaterades senast 21 januari 2020