Företag- och ansvarsförsäkring

Sveriges Veterinärförbund erbjuder tillsammans med Söderberg & Partners unika försäkringslösningar för den som är medlem i SVF. Det handlar om en individuell ansvars- och allriskförsäkring för privatpraktiserande veterinärer och en företagsförsäkring anpassad efter företagets verksamhetsområde som omfattar samtliga anställda.
SVF har tillsammans med Söderberg & Partners och försäkringsbolaget Svedea tagit fram skräddarsydda försäkringslösningar som är exklusiva för SVF-medlemmar. Samarbetet med Söderberg & Partners har tillkommit för att man som SVF-medlem ska kunna få professionell rådgivning i försäkringsärenden och skadesupport.

Individuell ansvars- och allriskförsäkring
Försäkringslösningen omfattar privatpraktiserande veterinärer oavsett om man är egenföretagare eller om man behandlar djur på sin fritid. Det ska dock betonas att denna försäkringslösning främst är framtagen för den som behandlar djur på sin fritid. Är man egenföretagare rekommenderar vi att man kontaktar Söderberg & Partners för att diskutera en eventuell företagsförsäkringslösning.

Försäkring för företag
Den unika försäkringen är anpassad efter företagets verksamhetsområde och omfattar samtliga anställda. Notera att alla anställda per automatik inte omfattas av momenten sjukavbrott, tjänsteresa och olycksfall. I de fall företaget hyr en lokal eller har anställda rekommenderas en försäkring, som är en omfattande företagsförsäkring med högre försäkringsbelopp än den individuella försäkringslösningen som endast omfattar försäkringstagaren personligen. Försäkringsomfattningen är valbar och anpassas efter den enskilda veterinärpraktikens behov. Omfattningen som ingår i den individuella ansvars- och allriskförsäkringen går även att inkludera för samtliga anställda i företagsförsäkringen. Om ni behandlar hästar och det inte framgår i försäkringsbrevet under försäkrad verksamhet behöver ni meddela Söderberg & Partners för att säkerställa rätt försäkringsskydd.

Anmäla skada
För att försäkringsbolaget Svedea skall kunna handlägga en ansvarsskada så snabbt som möjligt behövs vissa uppgifter från veterinärföretaget och från den skadelidande kunden. Nedan finner du en instruktion och en blankett för att anmäla skada (medlemslåsta dokument). 
Instruktion vid anmälan av ansvarsskada/mottaget skadeståndskrav
Blankett för skadeanmälan till Svedea

Inför år 2021!

År 2020 blev inte riktigt som någon hade tänkt sig och det har även påverkat försäkringsmarknaden. I en tid där premierna i omvärlden går upp behåller vi samma premierater som för 2020 vilket vi ser som väldigt positivt.


Ytterligare information
För att teckna någon av dessa försäkringar finns produktblad med ansökningsformulär här:
Företagsförsäkring
Individuell försäkring

Ifyllt ansökningsformulär skickas till Söderberg & Partners för offert. Vid frågor kring försäkringarna är ni välkomna att kontakta Söderberg & Partners (se nedan).

Kontaktinformation till Söderberg & Partners
Adress: Söderberg & Partners, Stora Torget 2B, 891 33 Örnsköldsvik.
Telefon: 08 – 121 377 70
E-post: veterinarforsakring@soderbergpartners.se

Ansvariga försäkringsförmedlare:
Birgitta Pettersson
E-post: birgitta.pettersson@soderbergpartners.se
Tel: 070 – 668 89 53.

Robert G Eriksson
E-post: veterinarforsakring@soderbergpartners.se
Tel: 073-600 23 39

Uppdaterades senast 25 maj 2021