17
okt

representantskap

representantskap

Saco-S högsta beslutande organ är representantskapet. Representantskapet fattar beslut i viktiga frågor som att träffa centrala avtal, vidta konfliktåtgärder samt inriktningen av vårt fackliga arbete. Alla förbund är företrädda. Sammansättningen är relaterat till antalet statliga medlemmar som respektive förbund har.

Uppdaterades senast 12 juni 2019