30
maj

Ordinarie fullmäktigemöte 2024

Ordinarie fullmäktigemöte - Sveriges Veterinärförbund

Datum: 30-31 maj - lunch till lunch

Sista dag för motioner är den 18 april 2024.
Enligt förbundsstadgarna ska motion, som väcks av råd, sektion eller förbundsmedlem, ha inkommit till förbundsstyrelsen, Sveriges Veterinärförbund, Box 12709, 112 94 Stockholm eller via e-post kansli@svf.se senast sex veckor före mötet, dvs senast den 18 april 2024. Motion inkommen därefter tas inte upp för beslut av fullmäktige.

Sista dag för nominering av förbundsstyrelseledamot är den 2 maj.

Uppdaterades senast 29 februari 2024