19
maj

Ordinarie fullmäktigemöte 2022

Ordinarie fullmäktigemöte 2022

Sveriges Veterinärförbund

Lunch till lunch – torsdag 19 - fredag 20 maj

Digitalt möte

 

Sista dag för motioner är den 7 april 2022

Enligt förbundsstadgarna ska motion, som väcks av råd, sektion eller förbundsmedlem, ha inkommit till förbundsstyrelsen, Sveriges Veterinärförbund, Box 12709, 112 94 Stockholm eller via e-post kansli@svf.se senast sex veckor före mötet, dvs senast torsdagen den 7 april 2022. Motion inkommen därefter tas inte upp för beslut av fullmäktige.

 

Uppdaterades senast 28 mars 2022