16
sep

AkademikerAlliansen representantskap

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

Uppdaterades senast 09 februari 2021