Remissvar 2019-2020

2020-01-10
Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser (Ds 2019:21) – komplettering till tidigare inskickat remissvar den 20 december 2019

2019-11-20
Synpunkter på förslag till nya djurskyddsföreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter – begränsad remiss angående frågan om separation av valpar och kattungar från sina moderdjur, 5.2.17-7727/17

2019-09-10
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLFFS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (dnr 3.1.1-2019-044392), respektive Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2019:xx) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (dnr 3.1.1-2019-040498)

2019-09-10
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Remiss gällande förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid förrättning utförd av Distriktsveterinärerna

2019-03-22
SVF_synpunkter gränsdragning viltforskning förvaltning N2018_03772_DL_190322

2019-02-25
Yttrande ang departementspromemoriam En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EUs nya kontroll förordning 2019

2019-02-01
Anpassningar av svensk lagstiftning med anledning av kommissionens delegerade förordning S2019 00158 FS

 

Uppdaterades senast 10 januari 2020