Valberedning

Valberedning 2019-2020
Under det ordinarie fullmäktigemötet för SVF i maj 2018 valdes följande medlemmar till valberedning för perioden 2019-2020:
Ove Wattle, sammankallande, mandatperiod 2 år.
Johan Lindsjö, mandatperiod 2 år.
Jacob Herslow, mandatperiod 2 år.
Stina Nilsson, mandatperiod 2 år.
Satu Päivi Zaff, mandatperiod 2 år.

 

Uppdaterades senast 25 juni 2019