Förbundsstyrelse

Katja Puustinen, förbundsordförande
Eleonor Fredler, ledamot
Anna-Karin Merin, ledamot
Kajsa Gustavsson, ordförande Fackliga Rådet
Ulrika Lind, Personlig ersättare för Kajsa Gustavsson
Johanna Habbe, ordförande Företagarrådet
Christina Svedberg, personlig ersättare för Johanna Habbe
Susanna Sternberg, Lewerin, ordförande Veterinärmedicinska Rådet
Torkel Ekman, personlig ersättare för Susanna Sternberg Lewerin

Uppdaterades senast 06 februari 2020