Uttalande om tävling med och träning av nervsnittade hästar

Enligt svensk djurskyddslag (2018:1192) är det förbjudet att göra operativa ingrepp i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Det är även förbjudet att aga, skada eller överanstränga djur. Att nervsnitta en häst i förebyggande syfte för att kunna pressa den hårdare och överanstränga hästen utan att den känner smärta kan inte anses vara förenligt med djurskyddslagen och dess syfte att främja en god djurvälfärd och respekt för djur samt skydda djur mot onödigt lidande.

Det är även förbjudet att i Sverige tävla en nervsnittad häst enligt karenstids- och förbudslistan, A.3 Förbjudna åtgärder; nervsnittning/nervblockad. Detta gäller för bland andra Svensk Travsport, Svensk Galoppsport och Svenska Ridsportförbundet. Många andra europeiska länder har också detta förbud, dock inte USA.

Nervsnittning utförs för att lindra/behandla kroniska hältor som inte svarar på annan behandling, exempelvis strålbenshälta, gaffelbandsskador samt vid fall där man inte har en klar diagnos.

Nervsnittning innebär att man genom kirurgi skär av nerver på nedre delen av benet eller där det kirurgiska ingreppet ger ett betydande känselbortfall, som till exempel vid en så kallad PSL-operation (fasciotomi/neurektomi) som görs vid vissa typer av gaffelbandsskador. Efter ingreppet förlorar hästen känseln i vävnaderna eftersom nerverna har skurits av. Det kan leda till allvarliga konsekvenser. Skador kan vara svåra att upptäcka eftersom hästen inte visar smärta. Dessa skador kan till exempel utgöras av hovbölder, främmande föremål som hästen fått in i hoven, sårskador och skador på senor och ligament så som ruptur av böjsenor. En del hästar kan bli ”snubbliga” och nervsnittning kan också orsaka att förslitningsskador på grund av felaktig träning/överträning inte upptäcks i tid.

I en del fall kan så kallad ”re-innervation” ske, det vill säga att de avskurna nervändarna växer ihop och känsel återkommer. Här saknas dock vetenskapliga rön om när detta eventuellt kan ske, i vilken grad och hur funktionen i de innerverade strukturerna eventuellt återställs.

Sveriges Veterinärförbund tar starkt avstånd från användande av nervsnittning för att få hästar att prestera mer och anser inte att detta är förenligt med gott djurskydd eller god veterinäretik.

 

 

 

 

 

 

Uppdaterades senast 23 juni 2020