VMR projekt

Ett antal projekt har just avslutats, och resulterat i publicerade riktlinjer.

En revidering av antibiotikariktlinjer för hund och katt påbörjades 2019 och kommer pågå under de närmaste åren.

En plan för kontinuerlig uppdatering av antibiotikariktlinjerna diskuteras för närvarande.

Uppdaterades senast 27 juni 2019