VMR projekt & publikationer

Riktlinjer
Ett antal projekt har just avslutats och resulterat i publicerade riktlinjer.

Policydokument
Aktuella policydokument finner du här. En revidering av antibiotikariktlinjer för hund och katt påbörjades 2019 och kommer pågå under de närmaste åren. En plan för kontinuerlig uppdatering av samtliga antibiotikariktlinjer diskuteras för närvarande.

Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet
Denna riktlinje har tagits fram genom frivilligt arbete av SVF:s medlemmar och med stöd av medlemspengar. Riktlinjen är öppet tillgänglig eftersom vi anser att detta gagnar alla inom svensk veterinärmedicin.

Övriga publikationer från VMR (tidigare SVS, Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap)
Information om titlar på svenska och engelska

Uppdaterades senast 11 december 2019