Inbjudan att insända forskningssammandrag till Veterinärkongressen 2021

Veterinärer och forskare inom veterinärmedicin som deltar på kongressen, inbjuds härmed av VMRs sektioner att lämna in sammandrag av forskningsresultat (abstract) till Webbkongressen 27-30 oktober 2021. Bidragen kommer att granskas och författarna meddelas under juli månad om bidragen är accepterade för posterpresentation.

Postrarna kommer finnas hela webbkongressen och möjlighet ges till ultrakort muntlig förinspelad presentation (så kallad posterpitches). Bästa poster av dessa utses genom omröstning och prisbelönas.

Sammandraget kan skrivas på svenska eller engelska och får vara max 350 ord exklusive författarnamn och rubriker. Även redan publicerade forskningsresultat kan accepteras, dock måste hänvisning till tidigare publikation inkluderas. Postern ska vara inspelad och inskickad till kansliet den 15 september.

Maila ditt bidrag som ett worddokument enligt nedan

  • senast den 15 juni till kongress@svf.se
  • ange vilken sektion som du anser är relevant för ditt bidrag (djur i forsknings, husdjur, häst, smådjur eller veterinär folkhälsa)
Uppdaterades senast 09 april 2021