Kongressen 2020

Vetkongress (1)
På grund av Covid-19 blev Veterinärkongressen 2020 ett heldigitalt event. Samma innehåll – men nytt format. Den digitala kongressen blev mycket uppskattad och vi slog rekord på antal föreläsare, vilket gjorde att våra deltagare kunde välja fritt bland över hundra intressanta föreläsningar på temat Hållbarhet.

Veterinärkongressen anordnas varje höst av Sveriges Veterinärförbund och är årets branschhändelse. Kongressen är en mötesplats för veterinärkåren såväl som en fortbildningsmöjlighet och ett forum för aktuella frågor inom svensk veterinärmedicin. 

Veterinärkongressen bjuder på många spännande nyheter och program fullspäckat av intressanta kurser, seminarier och föredrag och riktar sig som alltid till veterinärer inom alla olika grenar av yrket. SVFs Veterinärmedicinska råd ansvarar för att ta fram programmet för veterinärer och det erbjuds även ett program för djursjukskötare. Tack vare denna bredd har kongressen möjlighet att samla fler deltagare än någonsin och det finns därmed program för veterinärer, djursjukskötare samt veterinär- och djursjukskötarstudenter.

  • Kongressdeltagare fick kryssa fritt mellan samtliga program och föreläsningar! 
  • Totalt sju olika program att välja bland samt bonusföreläsningar och event. 
  • Föreläsningarna var förinspelade och fanns sedan kvar tom 8 november. 

 

Uppdaterades senast 11 november 2020