Tidsschema

Tidsschema inför examen 2020

Sjukdomar hos hund och katt 
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2019
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten- 9 aug 2019
Sista anmälningsdag för examination 2020 (samt nödvändiga underlag)- 22 nov 2109
Examination 2020- Ej bestämt

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2019
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten- 30 aug 2019
Sista anmälningsdag för examination 2020 (samt nödvändiga underlag)- 29 nov 2019
Examination 2019- Ej bestämt

Tidsschema inför examen 2021

Sjukdomar hos hund och katt 
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2020

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2020

Uppdaterades senast 07 augusti 2019