Tidsschema

Tidsschema inför examen 2021

Sjukdomar hos hund och katt 
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2020
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten-  10 aug 2020
Examination 2021 - 4-5 februari

Sista anmälningsdag för examination 2021 (samt nödvändiga underlag)- 21 nov 2020

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2020
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten- 17 aug 2020

Sista anmälningsdag för examination 2021 (samt nödvändiga underlag)- 29 nov 2020

Uppdaterades senast 09 september 2020