Tidsschema

Tidsschema inför examen 2021

Sjukdomar hos hund och katt 
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2020
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten-  10 aug 2020
Sista anmälningsdag för examination 2021 (samt nödvändiga underlag) - 27 mars 2021.

Examination 2021 - 4-5 februari Inställt pga covid-19. Nytt prel datum blir 27-28 maj 2021.

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2020
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten- 17 aug 2020
Sista anmälningsdag för examination 2021 (samt nödvändiga underlag)- 29 nov 2020

Examination 2021 - inställt pga covid-19. 

Tidsschema inför examen 2022

Sjukdomar hos hund och katt 
Sista inlämningsdag för examensarbeten - 14 feb 2021
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten - 8 aug 2021
Sista anmälningsdag för examination 2022 – 20 nov 2021
Examination 2022 - februari

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten - 14 feb 2021
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten - 16 aug 2021
Sista anmälningsdag för examination 2021 - 28 nov 2021
Examination 2022 - mars

Uppdaterades senast 21 december 2020