Tidsschema

Tidsschema inför examen 2020

Sjukdomar hos hund och katt 
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2019
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten- 9 aug 2019
Sista anmälningsdag för examination 2020 (samt nödvändiga underlag)- 21 nov 2019
Examination 2020- 6-7 februari

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2019
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten- 30 aug 2019
Sista anmälningsdag för examination 2020 (samt nödvändiga underlag)- 29 nov 2019
Examination 2019- 13 mars

Tidsschema inför examen 2021

Sjukdomar hos hund och katt 
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2020
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten-  10 aug 2020

Sista anmälningsdag för examination 2021 (samt nödvändiga underlag)- 21 nov 2020

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2020
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten- 17 aug 2020

Sista anmälningsdag för examination 2021 (samt nödvändiga underlag)- 29 nov 2020

Uppdaterades senast 03 oktober 2019