Tidsschema

Tidsschema inför examen 2021

Sjukdomar hos hund och katt 
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2020
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten-  10 aug 2020
Sista anmälningsdag för examination 2021 (samt nödvändiga underlag) - 27 mars 2021.

Examination 2021 - 4-5 februari Inställt pga covid-19. Nytt prel datum blir i juni 2021.

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten- 15 feb 2020
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten- 17 aug 2020
Sista anmälningsdag för examination 2021 (samt nödvändiga underlag)- 29 nov 2020

Examination 2021 - datum ej fastställt ännu

Uppdaterades senast 23 november 2020