Kirurgi

Dokument och information om examination.

Dokument steg 2 kirurgi
Specificerade kunskapskrav inom ämnet kirurgi
Sammanställning av kirurgiska ingrepp
Fallförteckning - mall


Examination
Nästa examination kommer att ske den 29/4 2022. 

Anmälan och alla rapporter avseende kravställda moment i programmet inlämnas senast den 14/1 2022.

Här ovan finns en mall, ”Sammanställning av kirurgiska ingrepp” som ska fyllas i och lämnas in vid ansökan om att gå upp. Även ett förslag på fallförteckning finns som vi rekommenderar att ni använder.

Utöver fallförteckning och sammanställning enligt ovan gäller att man redovisar handledarintyg, kurser, vetenskapliga presentationer, publikation och rotationer till Diplomerad kirurg enligt aktuella krav.

Anmälan samt dokument mailas till: specialistutbildning@svf.se.

Notera: Om du mailar stora filer och inte får någon bekräftelse att vi mottagit dem, då har de troligtvis inte kommit fram till oss.

Uppdaterades senast 21 oktober 2021