Examinationer steg 2

Här finns information om planerade examinationer för specialist steg 2 (hund och katt).

Bilddiagnostik

Delexamen

Andra delexamen i steg 2 - bilddiagnostik planeras till den 2 oktober 2023 på VHC, Ultuna.
Anmälan till examination ska göras senast 2 juni 2023.

Första delexamen i steg 2 - bilddiagnostik planeras till den 25 oktober 2023 på VHC, Ultuna.
Anmälan till examination ska göras senast 25 juni 2023.

Anmälan sker till: specialistutbildning@svf.se.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odontologi

Planeras till den 25 november 2023 kl 8-13 i Stockholm, plats meddelas senare

Anmälan till examination ska göras senast 25 juli 2023.

Aspiranter som inte uppfyllt samtliga delmoment bifogar en ansökan om dispens där saknade delmomenten anges.

Anmälan sker till: specialistutbildning@svf.se.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oftalmologi

Planeras till den 16 februari 2024 på VHC, Ultuna.

Anmälan till examination ska göras senast 16 november 2023.

Anmälan sker till: specialistutbildning@svf.se.

Uppdaterades senast 22 augusti 2023