Tidsschema

Tidsschema inför examination 2022

Sjukdomar hos hund och katt 
Sista inlämningsdag för examensarbeten - 14 feb 2021
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten - 8 aug 2021
Sista anmälningsdag för examination 2022 – 30 nov 2021
Examination 2022 - 17-18 mars, Haga slott Enköping

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten - 14 feb 2021
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten - 16 aug 2021
Sista anmälningsdag för examination 2022 - 30 nov 2021
Examination 2022 - 17 mars, Haga slott Enköping

 

Tidsschema inför examination 2023

Sjukdomar hos hund och katt
Sista inlämningsdag för examensarbeten - 13 feb 2022
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten - 7 aug 2022
Sista anmälningsdag för examination 2023 – 29 nov 2022
Examination 2023 - mars, Haga slott Enköping

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten - 20 feb 2021
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten - 14 aug 2022
Sista anmälningsdag för examination 2023 - 4 december 2022
Examination 2023 - mars, Haga slott Enköping

 

Anmälan och dokument ska mailas till specialistutbildning@svf.se.

Tänk på:

  • Innan man får anmäla sig till examinationen ska alla delar av utbildningen vara godkända (tjänstgöring, kurser, skriftligt arbete). Det innebär att alla intyg bör skickas in minst en månad innan sista anmälningsdag för att hinna få allt godkänt. 
  • Om du mailar stora filer och inte får någon bekräftelse att vi mottagit dem, då har de troligtvis inte kommit fram till oss.
Uppdaterades senast 26 oktober 2021