Tidsschema inför examination

Tidsschema inför examination 2023

Sjukdomar hos hund och katt
Sista inlämningsdag för examensarbeten - 13 feb 2022
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten - 7 aug 2022
Sista anmälningsdag för examination 2023 – 29 nov 2022
Examination - NYTT DATUM 2-3 februari 2023, Radison Blu Arlandia

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten - 20 feb 2022
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten - 14 aug 2022
Sista anmälningsdag för examination 2023 - 4 december 2022
Examination - februari 2023, Stockholm 

 

Anmälan och dokument ska mailas till specialistutbildning@svf.se.

Tänk på:

  • Innan man får anmäla sig till examinationen ska alla delar av utbildningen vara godkända (tjänstgöring, kurser, skriftligt arbete). Det innebär att alla intyg bör skickas in minst en månad innan sista anmälningsdag för att hinna få allt godkänt. 
  • Om du mailar stora filer och inte får någon bekräftelse att vi mottagit dem, då har de troligtvis inte kommit fram till oss.
Uppdaterades senast 03 maj 2022