Tidsschema

Tidsschema inför examen 2022

Sjukdomar hos hund och katt 
Sista inlämningsdag för examensarbeten - 14 feb 2021
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten - 8 aug 2021
Sista anmälningsdag för examination 2022 – 20 nov 2021
Examination 2022 - februari eller mars

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten - 14 feb 2021
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten - 16 aug 2021
Sista anmälningsdag för examination 2021 - 28 nov 2021
Examination 2022 - mars

 

Notera: Om du mailar stora filer och inte får någon bekräftelse att vi mottagit dem, då har de troligtvis inte kommit fram till oss.

Uppdaterades senast 08 juni 2021