Tidsschema inför examination

Tidsschema inför examination 2023

Sjukdomar hos hund och katt
Sista inlämningsdag för Skriftliga arbeten - 13 feb 2022
Sista inlämningsdag för årets reviderade Skriftliga arbeten - 7 aug 2022
Sista anmälningsdag för examination 2023 – 29 nov 2022
Examination - NYTT DATUM 2-3 februari 2023, Radisson Blu Arlandia

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för Skriftliga arbeten - 20 feb 2022
Sista inlämningsdag för årets reviderade Skriftliga arbeten - 14 aug 2022
Sista anmälningsdag för examination 2023 - 4 december 2022
Examination - 2-3 februari 2023, Radisson Blu Arlandia

 

Tidsschema inför examination 2024

Sjukdomar hos hund och katt
Sista inlämningsdag för Skriftliga arbeten - 12 feb 2023
Sista anmälningsdag för examination 2024 – 26 nov 2023
Examination - datum och plats ej fastställt

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för Skriftliga arbeten - 19 feb 2023
Sista anmälningsdag för examination 2024 - 3 december 2023
Examination - datum och plats ej fastställt

 

Anmälan och dokument ska mailas till specialistutbildning@svf.se.

Tänk på:

  • Innan man får anmäla sig till examinationen ska alla delar av utbildningen vara godkända (tjänstgöring, kurser, skriftligt arbete). Det innebär att alla intyg bör skickas in minst en månad innan sista anmälningsdag för att hinna få allt godkänt. 
  • Om du mailar stora filer och inte får någon bekräftelse att vi mottagit dem, då har de troligtvis inte kommit fram till oss.
Uppdaterades senast 22 november 2022