Val till fullmäktige

SVF Ringar Blå
Från måndag den 2 december t.o.m. söndag den 15 december pågår direktval i Sveriges Veterinärförbund då fullmäktigeledamöter för mandatperioden 2020-2023 ska utses genom röstning bland medlemmarna. Val av övriga förtroendeposter i förbundet kommer att ske vid fullmäktigemötet 2020.

Röstning om fullmäktigeledamöter är enkel och sker elektroniskt via en direktlänk som medlemmar i SVF kommer att få i ett e-postmeddelande. Den medlem som inte meddelat förbundskansliet sin e-postadress kan göra det till kansli@svf.se. Av de nominerade kommer de 12 personer som får flest röster att utgöra ordinarie ledamöter och de övriga utgör suppleanter.

Följande personer är nominerade ledamöter till SVF:s Fullmäktige 2020–2023 (fyra år):

Valberedningens förslag (se presentationer längre ned på sidan!):

 • Magnus Algotsson, Hagby
 • Maria Averstad, Älvsjö
 • Emma Bergenkvist, Uppsala
 • Åsa Bergström, Tibro
 • Christina Björkqvist Finell, Kil
 • Astrid Borg, Malmö
 • Sandra Draaisma, Karlskrona
 • Therese Edström, Mölndal
 • Stefan Ekwall, Årsta
 • Ulrika Forshell, Uppsala
 • Jonas Johansson Wensman, Uppsala
 • Katarina Kjeller, Götene
 • Åsa Lundgren, Väse
 • Jenny Lundström, Tobo
 • Oskar Maxon, Romakloster
 • Aina Moe Bäck, Lindome
 • Sofia Munoz, Höviksnäs
 • Elin Norberg, Umeå
 • Åsa Rising, Uppsala
 • Henrik Rönnberg, Uppsala
 • Ellen Winqvist, Vänge
 • Estelle Ågren, Knivsta

Utöver valberedningens förslag har följande personer nominerats:

 • Torsten Jakobsson, Bankeryd
 • Anders Sandberg, Åtvidaberg

 

Presentationer

Magnus Algotsson
Bor: Hagby, Kalmar
Veterinärexamen: 1992
Nuvarande sysselsättning/anställd: Försvarsmakten, konsult inom livsmedelsproduktion samt Universitetsveterinär
Tidigare veterinär sysselsättning: DV, Labveterinär, officiell veterinär vid Livsmedelsverket, Företagsanställd inom livsmedelsindustri
Förtroendeuppdrag inom SVF: Fullmäktigeledamot, Ledamot i AVF

Maria Averstad
Bor: Älvsjö, Stockholm
Veterinärexamen: 2011
Nuvarande sysselsättning/anställd: Försöksdjursveterinär Karolinska Institutet
Tidigare veterinär sysselsättning: Distriktsveterinärerna
Förtroendeuppdrag inom SVF: -

Emma Bergenkvist
Bor: Uppsala
Veterinärexamen: 2012
Nuvarande sysselsättning/anställd: Universitetsadjunkt SLU
Tidigare veterinär sysselsättning: Klinikveterinär smådjur
Förtroendeuppdrag inom SVF: -

Åsa Bergström
Bor: Tibro
Veterinärexamen: 1998
Nuvarande sysselsättning/anställd: Privatpraktiserande, Tibro nya veterinärstation
Tidigare veterinär sysselsättning: Distriktsveterinär Tibro 2002- 2013, Djurhälsoveterinär 1999-2002
Förtroendeuppdrag inom SVF: Fullmäktigeledamot från 2009. DVF förtroendevald samt huvudskyddsombud. Ordförande i Skaraborgs veterinärförening

Christina Björkqvist Finell
Bor: Kil, Värmland
Veterinärexamen: SLU 1988 (specialistexamen häst 2008)
Nuvarande sysselsättning/anställd: Värmlands Hästsjukhus
Tidigare veterinär sysselsättning: 1988 -1991 Diverse vikariat ffa DV Svenljunga, några månader Smådjurssjukhuset Karlstad, några månader slakteri. Sedan hösten 1991 anställd häst Karlstad under några olika ägare bla ATG.
Förtroendeuppdrag inom SVF: Inga tidigare förtroendeuppdrag direkt för SV F men varit med i ATG:s akademikerförening och då gått en facklig kurs.

Astrid Borg
Bor: Malmö
Veterinärexamen: 1993, Jan-94
Nuvarande sysselsättning/anställd: smådjursveterinär
Tidigare veterinär sysselsättning: undervisande veterinär Flyinge
Förtroendeuppdrag inom SVF: -

Sandra Draaisma
Bor: Karlskrona
Veterinärexamen: 2009 München
Nuvarande sysselsättning/anställd: länsveterinär
Tidigare veterinär sysselsättning: distriktsveterinär.
Förtroendeuppdrag inom SVF: Fullmäktigeledamot. Suttit med i RM i gamla AVF. Tidigare varit med i styrelsen för DVF samt dessförinnan skyddsombud (DVF) i många år.

Therese Edström
Bor: Mölndal
Veterinärexamen: 1986
Nuvarande sysselsättning/anställd: AstraZeneca, Göteborg
Tidigare veterinär sysselsättning: Knappt 1 år på djursjukhus (Umeå), en del jourvikariat och liknande på diverse distrikt
Förtroendeuppdrag inom SVF: Ordförande Förssöksdjursveterinärsektionen i SVS, 3 år

Stefan Ekwall
Årsta, Stockholm
Veterinärexamen: 1998
Nuvarande sysselsättning/anställd: Distriktsveterinär, Distriktsveterinärerna, SJV
Tidigare veterinär sysselsättning: sedan examen, enbart distriktsveterinär
Förtroendeuppdrag inom SVF: Sitter med i fackliga rådet för DVF:s räkning

Ulrika Forshell
Bor: Uppsala
Veterinärexamen: SLU 2004
Nuvarande sysselsättning/anställd: Nordisk veterinärteknisk expert, Bayer Animal Health, sedan 2013. Förra året även deltidstjänstgöring på smådjursklinik.
Tidigare veterinär sysselsättning: Parasitologisk diagnostik vid SVA, DV, gränskontrollen/livsmedelsverket, Karolinska institutet.
Förtroendeuppdrag inom SVF: Fullmäktigeledamot och i många år adjungerad till styrelsen för Sektionen för veterinär folkhälsa

Torsten Jakobsson
Bor: Jönköping
Veterinärexamen: 1980
Nuvarande sysselsättning/anställd: Länsveterinär, Länsstyrelsen Östergötland
Tidigare veterinär sysselsättning: Distriktsveterinär, länsveterinär på olika länsstyrelser, Djurskyddsmyndigheten och Jordbruksverket
Förtroendeuppdrag inom SVF: Många olika, senast förbundsordförande

Jonas Johansson Wensman
Bor: Uppsala
Veterinärexamen: 2004
Nuvarande sysselsättning/anställd: Forskare i idisslarmedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet, docent i infektionssjukdomar. Forskar och undervisar i första hand om infektionssjukdomar hos idisslare i Sverige och låginkomstländer i östra/södra Afrika. Samordnar kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom djurhälsa och livsmedelssäkerhet. Koordinator för global utveckling vid VH-fakulteten.
Tidigare veterinär sysselsättning: tf smådjursveterinär 2002, tf djurhälsoveterinär och officiell veterinär (i samband med salmonellautbrottet i Östergötland) 2003, smådjursveterinär 2004 – 2005, doktorand i virologi 2004 – 2011, postdoktor i idisslarmedicin 2012 – 2015, associerad forskare vid Sokoine University of Agriculture, Tanzania 2014 – 2015
Förtroendeuppdrag inom SVF: styrelseledamot i Sveriges yngre veterinärers förening, fullmäktigeledamot

Katarina Kjeller
Bor: Götene
Veterinärexamen: 1977
Nuvarande sysselsättning/anställd: Äger och driver Lidköpings Djurklinik AB
Tidigare veterinär sysselsättning: Div vik distr vet och slakteri, vik Patologen, Inst f Husdjurshygien lic om kraftledningars inverkan på mjölkkors fruktsamhet, Husdjursorganisationen centralt kokontroll och semin i samband med införande av djursjukdata, distrvet och privatpraktiserande i Eskilstuna, Skara Djursjukhus, vik distrvet, Lidköpings Djurklinik.
Förtroendeuppdrag inom SVF: -

Åsa Lundgren
Bor: Väse
Veterinärexamen: December 1988
Nuvarande sysselsättning/anställd: heltidsanställd av Gård och djurhälsan 50% som nöthälsoveterinär, 50% i obduktionsverksamheten
Tidigare veterinär sysselsättning: 3 mån. slakteri, ca 4 mån smådjurssjukhus, ca 20 år som distriktsveterinär varav 15 år heltid på stationen i Kristinehamn, 8 år nöthälso/seminvet. på Växa Sverige i Kil.
Förtroendeuppdrag inom SVF: Anställda veterinärers förening sedan 2014

Jenny Lundström
Bor: Tobo
Veterinärexamen:1994
Nuvarande sysselsättning/anställd: Deltidspolitiker och konsult i antibiotikafrågor, livsmedelsproducerande djur och dagligvaruhandeln
Tidigare veterinär sysselsättning: Disputerad, patolog, tidigare jobbat med sjukdomsövervakningsfrågor inom Svenska Djurhälsovården/Gård och Djurhälsan
Förtroendeuppdrag inom SVF: Fullmäktigeledamot, beredningsutskottet 2016-2018

Oskar Maxon
Bor: Viklau, Gotland
Veterinärexamen: 2015
Nuvarande sysselsättning/anställd: Distriktsveterinär, Distriktsveterinärerna Gotland
Tidigare veterinär sysselsättning: Officiell Veterinär SLV, Gotland 2015, Distriktsveterinärerna Skara 2016-2017
Förtroendeuppdrag inom SVF: Styrelseledamot Distriktsveterinärföreningen (DVF)

Aina Moe Bäck
Bor: Lindome, Västra Götaland
Veterinärexamen: 1998
Nuvarande sysselsättning/anställd: Universitetsveterinär, Göteborgs Universitet
Tidigare veterinär sysselsättning: distriktsveterinär, besiktningsveterinär, exportkontrollveterinär
Förtroendeuppdrag inom SVF: Har suttit med i djurskyddskommittén under många år, SVFs representant i det lokala SACO-rådet sedan 2003.

Sofia Munoz
Bor: Höviksnäs, Tjörn
Veterinärexamen: 2009
Nuvarande sysselsättning/anställd: arbetar med internationella frågor och djurhälsopersonalfrågor på Jordbruksverket
Tidigare veterinär sysselsättning: Distriktsveterinär 2009-2019 med flera uppdrag inom distriktsveterinärerna. Började som riksvikarierande Distriktsveterinär och var därefter kurssamordnare och gränskontrollveterinär
Förtroendeuppdrag inom SVF: Inga just nu. Var huvudskyddsombud för Distriktsveterinärerna dec 2017- april 2019

Elin Norberg
Bor: Umeå
Veterinärexamen: 2009
Nuvarande sysselsättning/anställd: distriktsveterinär
Tidigare veterinär sysselsättning: klinikveterinär, distriktsveterinär
Förtroendeuppdrag inom SVF: fackliga rådet, ordf Distriktsveterinärföreningen

Åsa Rising
Bor: Uppsala
Veterinärexamen: 2003, spec hund o katt 2012
Nuvarande sysselsättning/anställd: Klinikchef Djursjukhuset Sundsvall, MittNorrlands Djursjukvård AB
Tidigare veterinär sysselsättning: Klinikveterinär på Stockholms Djurklinik, Nacka Djurklinik, Hornstulls Veterinärpraktik, Klinikveterinär på UDS och sedermera chef för smådjurskliniken, UDS.
Förtroendeuppdrag inom SVF: inga

Henrik Rönnberg
Bor: Uppsala
Veterinärexamen: 1994
Nuvarande sysselsättning/anställd: Professor internmedicin sällskapsdjur, DiplECVIM-CA (oncology), Vicedekan klinisk samverkan på VH-fakulteten SLU
Tidigare veterinär sysselsättning: DV 94-96 (Falköping/Tidaholm), SLU därefter med ett par år av deltid i läkemedelsindustrin som chief medical officer
Förtroendeuppdrag inom SVF: Nej

Anders Sandberg
Bor: Åtvidaberg
Veterinärexamen: 1990
Nuvarande sysselsättning/anställd: Försvarsmakten, stabsveterinär vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg
Tidigare veterinär sysselsättning: Distriktsveterinär
Förtroendeuppdrag inom SVF: f.d. ordförande DVF, f.d. styrelseledamot i AVF, nu medlem i Fackliga Rådet

Ellen Winqvist
Bor: Vänge, Uppsala
Veterinärexamen: 2014
Nuvarande sysselsättning/anställd: distriktsveterinär 
Tidigare veterinär sysselsättning: -
Förtroendeuppdrag inom SVF: -

Estelle Ågren
Bor: Knivsta
Veterinärexamen: Uppsala 1989
Nuvarande sysselsättning/anställd: Veterinär epidemiolog vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
Tidigare veterinär sysselsättning: Veterinär radiologi, SLU
Förtroendeuppdrag inom SVF: Inget

 

 

 

 

Uppdaterades senast 27 november 2019