Utlysning av medel till forskning och understöd samt stipendier

Medel ur Sveriges Veterinärförbunds understödsfond och Agrias understödsfond för veterinärer kan utdelas till hjälpbehövande veterinärer och deras efterlevande efter ansökan. Ur Agrias fond kan även medel sökas till vetenskaplig forskning inom det veterinärmedicinska området. Stipendierna kan sökas för studieresor och i vissa fall forskning, av veterinärer verksamma inom olika områden. Ansökan ska ha inkommit till Sveriges Veterinärförbund senast 2022-11-07.

Regler för utdelning och ansökan från Sveriges Veterinärförbunds understödsfond och Agrias understödsfond finner du här och från stipendiestiftelserna här.

Vid eventuella frågor, kontakta kansli@svf.se eller tel 08-54555820. 

Uppdaterades senast 09 september 2022