Utlysning av forskningsmedel samt medel till understöd

Medel ur Sveriges Veterinärförbunds understödsfond och Agrias understödsfond för veterinärer kan utdelas till hjälpbehövande veterinärer och deras efterlevande, efter ansökan. Ur Agrias fond kan även medel sökas till vetenskaplig forskning inom det veterinärmedicinska området.

Regler för utdelning och ansökan finner du här.

Observera, kort ansökningstid! Ansökan ska ha inkommit till Sveriges Veterinärförbund senast 2020-11-09.

 

Uppdaterades senast 30 september 2020