SVF uppmanar till undvikande av användning av alfakloralos

Skärmklipp
Med anledning av den kraftigt ökande rapporteringen av antalet fall av katter med misstänkt förgiftning av bekämpningsmedlet alfakloralos önskar härmed Sveriges Veterinärförbund uttrycka vår oro över användandet av dessa medel från djurskyddssynpunkt.

Bekämpningsmedlet alfakloralos är idag godkänt av Kemikalieinspektionen för bekämpning av möss inomhus och får användas av professionella användare och av allmänheten. Trots att alfakloralos är godkänt för bekämpning av möss kan medlet innebära risker för andra djur än de man vill bekämpa (se: https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/bekampning-av-rattor-och-moss/musgift-med-alfakloralos). Det har inom djursjukvården i Sverige och flera andra länder under senare år rapporterats ett stort antal fall av misstänkta förgiftningar hos framför allt katter som exponerats för alfakloralos antingen via oavsiktligt, direkt intag av giftet eller via bytesdjur som ätit gift. De drabbade katterna riskerar att utsättas för stort lidande och många kräver intensivvård eller måste avlivas av djurskyddsskäl. Med bakgrund av detta önskar Sveriges veterinärförbund uppmana till försiktighet kring eller, ännu hellre, undvikande av användning av alfakloralos som bekämpningsmedel. 

Uppdaterades senast 25 november 2019