Riktlinjer för infektionskontroll inom häst- & smådjursjukvård

Skärmklipp
SVF öppnar med anledning av den rådande situationen nu upp riktlinjer för infektionskontroll så att de är tillgängliga för alla.

Under rådande omfattande sjukdomsutbrott riskerar många att drabbas av bristsituationen avseende viktig skydds- & sjukvårdsutrustning. För att kunna upprätthålla hygien- och arbetsmiljörutiner samt ett gott djurskydd krävs kunskap och väl strukturerade rutiner. Dessa dokument kan vara behjälpliga i detta viktiga arbete:

Riktlinjer för infektionskontroll inom hästsjukvård

Riktlinjer för infektionskontroll inom smådjurssjukvård

Uppdaterades senast 13 mars 2020