Rapport - Rabies och illegalt införda hundar

Rabiesrapportem
Slutrapport för den myndighetsgemensamma arbetsgruppens förbättringsarbete.

Rabies är en mycket allvarlig sjukdom som sedan lång tid varit utrotad hos marklevande djur i Sverige. På senare år har dock problemet med illegalt införda hundar varit stort och har risken för återintroduktion av rabiessmitta ökat. Arbetet för att skydda Sverige mot rabies är komplext och involverar flera myndigheter. För att få till bättre samordning i frågan startades därför 2016 en myndighetsgemensam arbetsgrupp. I den här rapporten beskrivs det arbete med att optimera samverkan och hantering av frågor kring rabies och illegalt införda hundar, katter och illrar som en myndighetsgemensam arbetsgrupp med Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, länsstyrelsen, Smittskyddsläkarföreningen och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utfört. Även om många som arbetar med rabiesfrågor på de ingående myndigheterna har varit involverade i arbetet är det bra med en gemensam rapport så att andra berörda kan få en tydlig inblick i vad som gjorts och vad som kvarstår att förbättra.

Rapporten finner du här.

Uppdaterades senast 30 oktober 2019