Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Arbetsgivarverket och SACO-S har träffat ett nytt avtal för omställning för de som jobbar inom statlig sektor. Avtalet innebär att villkoren för omställning för statligt anställda förbättras. Mer information kring det nya omställningsavtalet finner du på SACO-S hemsida, se länk nedan.

Läs mer här: www.saco-s.se

Uppdaterades senast 29 juni 2022