Nya djurhälsolagen – ett problem i kampen mot hundsmugglingen

Foto: The Czech National Veterinary Administration (SVS)
Jordbruksverket och Tullverket har på Dagens Nyheters debattsida den 21 april uttryckt sin oro över hur den nya djurhälsolagen kan komma att omöjliggöra kampen mot hundsmuggling. Undertecknade vill gemensamt uttrycka vårt stöd till Jordbruksverket och Tullverket i denna fråga.

Smuggling av hundar är ett omfattande problem och vi har en kraftigt ökad illegal införsel av hundar. Utöver de stora djurskyddsproblem som uppfödning, transport och försäljning av dessa hundar innebär, så utgör den illegala handeln även en risk för smittsamma sjukdomar och ett arbetsmiljöproblem för de veterinärer och djursjukvårdare som möter sjuka hundar där rabies inte kan uteslutas.  Att stoppa smugglingen av hundar handlar inte enbart om djurskydd och smittskydd, utan det ligger även i samhällets intresse, då verksamheten med smuggelhundar göder den organiserade kriminella verksamheten, där hundar bara är en vara bland annat smuggelgods. Smugglarna har ett enda incitament - att tjäna pengar -och de gör i stort sett vad som helst för att lyckas.

Vi är flera aktörer som gemensamt arbetar med problematiken med smuggelhundar och för att hitta lösningar på de kryphål som utnyttjas av den organiserade brottsligheten. Att informera och utbilda allmänheten om problemet med smuggelhundar är en mycket viktig uppgift eftersom smugglingen drivs av att det finns köpare, men det behövs även ett förbättrat lagstöd, en gemensam strategi, samt verktyg och resurser för berörda myndigheter för att lyckas.

Det behövs ett gemensamt system inom EU för obligatorisk ID-märkning och registrering som medger spårbarhet för att veta varifrån hundarna kommer. Även vaccinationer mot rabies behöver finnas i systemet.

Valpar som säljs i Sverige ska ha ett veterinärintyg som inte är äldre än sju dagar, från en veterinär i Sverige, vilket även bör vara ett krav hos samtliga försäkringsbolag för att kunna försäkra hunden. Misstanke om illegal införsel måste vara anmälningspliktigt för svenska veterinärer, vilket kan kräva en lagändring, och anmälarens identitet måste kunna skyddas.

Det behövs strängare straff för hundsmuggling, såväl att smuggla hundar som att befatta sig med smuggelgods är olagligt och det bör därför vara kännbart även för en person som köper en misstänkt insmugglad hund. Det finns så mycket tillgänglig information om hur man ska och inte ska genomföra ett hundköp att det inte längre är trovärdigt att hävda att ”man inte förstod att hunden var insmugglad”. 

I vår kamp mot hundsmuggling har vi med gemensamma krafter upprepade gånger uppmärksammat riskerna med hundsmuggling. Den nya djurhälsolagen riskerar att omöjliggöra arbetet mot hundsmuggling. Vi kräver därför politiska åtgärder för att snarast komma åt problemet med smuggling och massimport av hundar med tveksam hälsostatus och under djurskyddsmässigt vidriga förhållanden.

Sveriges Veterinärförbund
Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet
Länsstyrelserna
Svenska kennelklubben
Svenska djurskyddsföreningen
Djurskyddet Sverige
Djurens vänner
Blocket
Veta-bolaget
Anne-Sofie Lagerstedt professor, Bodil Ström Holst docent, Åke Hedhammar seniorprofessor -samtliga vid Sveriges lantbruksuniversitet

Uppdaterades senast 28 april 2021