Kommentar till SVTs Uppdrag Granskning, "Arlagården"

Skärmklipp
Sveriges Veterinärförbund tar bestämt avstånd från djurhållning som inte uppfyller de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen och som utsätter djur för lidande.

De bilder som visats i TV-programmet Uppdrag granskning, sänt 29 januari 2020, speglar en för djuren helt oacceptabel situation med allvarliga brister vilket bör leda till omedelbara åtgärder.

Uppdaterades senast 01 februari 2020