Införsel av djur från Ukraina / Movement of pets from Ukraine

Med anledning av den kritiska situationen i Ukraina inkommer allt fler frågor om vad som gäller vid införsel av sällskapsdjur. Vi hänvisar till ansvarig myndighet - Jordbruksverket - för dessa frågor men vill starkt rekommendera även SVAs information och råd i sammanhanget. Läs mer nedan.

För frågor och regler gällande införsel av djur - kontakta Jordbruksverket, telefonnummer 036-15 50 00.

Jordbruksverkets informationssida riktad till veterinärer om djur från Ukraina 

Information in english - Movement of dogs, cats and ferrets to Sweden - pets from Ukraine

Viktig information från SVAs (Statens veterinärmedicinska anstalt) webbplats:

"Allvarligare smittläge i Ukraina
Smittläget hos djur i Ukraina innebär flera allvarliga sjukdomar som inte finns i Sverige. Bland annat förekommer rabies i Ukraina med hundratals rapporterade fall årligen, såväl på räv som på andra djurslag, inklusive katter, hundar och hästar. Rabiesfall på människa förekommer också i landet. Ukraina betraktas därför som ett högriskland gällande rabies. Krav i samband med införsel av djur förhåller sig till risker som införsel kan innebära. Rabies är en dödlig sjukdom både för djur och människor och Sverige är sedan många år fritt från sjukdomen. En annan sjukdom som är utbredd i Ukraina men som inte förekommer i Sverige är afrikansk svinpest." Läs vidare här.

Se även Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om rabies.

Uppdaterades senast 25 mars 2022