Information - Examination 2021 specialist steg 1 hund och katt

Vi avser att hålla en examination den 27 och 28 maj på Haga Slott, Enköping.

Som arrangör kommer vi vara mycket noggranna med att personer med symtom inte deltar samt att bra möjligheter till en god handhygien och ansiktsmask finns på plats. Vi återkommer med mer information om allmänna hygienråd men vill dock redan nu påminna om varje aspirants enskilda ansvar att hålla sig uppdaterad och vidta nödvändiga åtgärder för att minska smittspridningsrisken.

Sista anmälningsdag till examinationen är den 27 mars 2021.

Nytt beslut för godkännande av kurssammansättning

Med anledning av att många kurser blivit framflyttade eller inställda på grund av pandemin, har det fattats ett nytt beslut angående godkännande av kurssammansättning. De aspiranter som ansöker om att få dokumentationen godkänd av SVF men saknar en enstaka kurs för att få kurssammansättningen godkänd, kan nu ansöka om dispens för att få gå kursen efter examinationen. Sista datum för detta är 20 mars. Då situationen för all kursverksamhet är så osäker, har vi ingen tidsbegränsning för när kursintyget ska vara oss tillhanda.

Vid ett godkänt examinationsresultat erhålls därmed ett godkänt specialistutbildningsprogram först efter det att kansliet mottagit det kursintyg som saknas och att vi godkänt kurssammansättningen. För att tillkännage Specialistkompetens ska aspiranten sedan ansöka och erhålla titeln från Jordbruksverket på sedvanligt vis.

Maila specialistutbildning@svf.se vid frågor.

Uppdaterades senast 11 februari 2021