Förtroendekris för svensk kött- & mjölkproduktion och rapporteringsskyldighet

Sveriges Veterinärförbund har uppmärksammat den i media pågående granskningen av svensk livsmedelsproduktion. Allvarliga brister avseende kontrollfunktioner och kvalitetssystem har uppdagats vilka riskerar att ge upphov till en skenande förtroendekris hos såväl konsumenter som producenter samt övriga involverade i produktionen så som veterinärer och andra sakkunniga inom rådgivning och tillsyn.

Svensk livsmedelsproduktion och djurskydd har ett gott inhemskt såväl som internationellt rykte vilka båda riskerar att allvarligt skadas om den inledda förtroendekrisen inte hanteras med tydlighet och handlingskraft från ansvariga myndigheter och från branschen. Detta inkluderar stöd från ansvariga myndigheter till veterinärer gällande rapporteringsskyldighet. Grunden i detta stöd behöver skapas redan under veterinärutbildningen.

SVF kommer att begära att få träffa landsbygdsministern för att diskutera dessa frågor. SVF vill här även uppmana berörda branschorganisationer till öppenhet och dialog.

Uppdatering 26/1 2021
SVF har idag skickat ett brev till landsbygdsministern med en begäran om ett möte.

Uppdaterades senast 26 januari 2021