European Veterinary Code of Conduct & Veterinary Survey 2018

Code Of Conduct
Nya publikationer från FVE; en reviderad version av dokumentet European Veterinary Code of Conduct samt The European Veterinary Survey 2018.

European Veterinary Code of Conduct
I takt med att samhället utvecklas gör även veterinärmedicinen det varför FVE 2017 beslutade att revidera dokumentet som skapades 2012. Detta nya dokument går hand i hand med FVE VET Futures Europe project vari utmaningarna som vårt yrke står inför nu och i framtiden har identifierats och en åtgärdsplan för att tackla dessa har utvecklats. Här finner du den nya reviderade versionen av European Veterinary Code of Conduct.

European Veterinary Survey 2018
Här kan du läsa om rapporten & här finner du en informationsfilm. 

Uppdaterades senast 08 november 2019