Enkät för icke medlemmar

Sveriges Veterinärförbund (SVF) är ett fackförbund och en intresseorganisation för veterinärer och veterinärstudenter. Inom förbundet pågår just nu en framtidsutredning. SVF är en medlemsorganisation som driver sitt arbete genom medlemsavgifter. För att vara relevanta för och representera majoriteten av Sveriges veterinärer vill vi att alla veterinärer och veterinärstudenter blir en del av förbundet. På det sättet kan vi utveckla och stärka vårt arbete och vår röst i samhället.

Svaren är helt anonyma och kommer inte att publiceras någonstans.

Tack för att du tar dig tid att ge din input till oss!

Länk till enkäten

Uppdaterades senast 16 februari 2021