Ekesbofonden - nu kan du söka medel från fonden!

Nu kommer vi för första gången dela ut medel från Ekesbofonden! Fonden har till ändamål att dela ut medel för veterinärmedicinsk vetenskaplig forskning som belyser etik och djurskydd för friska och sjuka djur i lantbrukets djurhållning. Forskningen kan även omfatta relationen mellan människa och lantbrukets djur.

Medel delas i första hand ut till uppstartsprojekt eller pilotprojekt. Du kan även söka medel för att besöka utländska forskningsinstitutioner, internationella kongresser, symposier och liknande forskarmöten som bedöms vara särskilt värdefulla för ditt projekt.

Vi uppmuntrar särskilt dig som inte forskar till vardags att söka – till exempel kliniker, besättningsveterinärer och officiella veterinärer. Även aktiva forskare, doktorander och veterinärstudenter som ska göra sitt examensarbete är välkomna att söka medel ur fonden.

Du kan söka upp till 150.000 kr. Ansökan ska vara fondstiftelsen tillhanda senast den 20 december 2022.

För mer information om fonden och hur du söker medel ur fonden - KLICKA HÄR

Uppdaterades senast 08 november 2022