Brev till Näringsdepartementet: Önskan om svenskt agerande i frågan om slakt utan föregående bedövning

Brev skickat från Sveriges Veterinärförbund till Närinsgdepartementet den 4:a december 2020:

Sveriges Veterinärförbund har uppmärksammat det pågående rättsfallet där Advocate General Hogan hävdar att EU-förordningen om slakt inte tillåter ett förbud mot slakt utan bedövning (C-336/19). FVE (europeiska veterinärfederationen) har tagit fram ett yttrande i frågan och vi vill nu vädja till våra svenska företrädare att aktivt stötta detta uttalande i de forum där frågan kan vara möjlig att driva. Att Sverige kan behålla nuvarande lagstiftningskrav på bedövning i samband med slakt är av högsta vikt för djurskyddet och vi ser det som väsentligt att Sverige intar en tydlig position, tillsammans med de andra länder som har liknande lagstiftning.

Sveriges Veterinärförbund stödjer till fullo de tankar och önskemål som framförs i FVE-dokumentet.

Bilaga: FVE statement on slaughter without stunning.

Uppdaterades senast 07 december 2020