Kollegialt nätverk

Kollegiala nätverket grundades 1999 och är ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver en samtalspartner. Sveriges Veterinärförbund stödjer nätverket genom att informera om att det finns samt genom att bidra med viss utbildning. Nätverket är i övrigt helt fristående från förbundet.

Medlemmarna i kollegiala nätverket lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga. Du behöver inte vara medlem för att ringa och du garanteras sekretess och kan också välja att vara anonym. Samtalsämnet är fritt. Vanligt är att veterinärer vänder sig till nätverket i frågor som rör till exempel ohälsa, stress, privata problem och kriser, alkohol- eller missbruksproblematik, utbrändhet, mobbning, hot eller anmälan till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

 

Barbara Köchli
Rimbo
Mobil: 072-553 00 44
Mail: consulting@exoticpetmed.se

Barbara flyttade från Schweiz till Sverige 2008 och jobbar dels på en klinik i Norrtälje, som egenföretagare med konsultuppdrag som innefattar bland annat jobb på katthem och att hålla kurser och föreläsningar om katter och exotiska djur. Hon utbildar personal i humanvården inom området autism, självskadebeteende och suicid. Barbara samordnar det kollegiala nätverket, har gedigen erfarenhet som stödperson och kan kontaktas oavsett hur stor utmaningen är.

 

Kajsa Gustavsson
Uppsala
Mobil: 0709800965
Mail: gustavssonkajsa@gmail.com

Kajsa har nyligen gått i pension efter ett rikt och varierande yrkesliv. Hon är specialist i livsmedelshygien och hon har bland annat arbetat på veterinärutbildningen vid SLU, på djursjukhus, Distriktsveterinärerna, SVA, Livsmedelsverket och länsstyrelsen i Stockholm och Uppsala. Kajsa är även utbildad kamratstödjare och har med sina många erfarenheter och utmaningar genom arbetslivet mycket att tillföra i det kollegiala nätverket.

 

Erik Ehnvall
Linköping
Mobil: 0702153706 (lämna meddelande eller skicka sms så ringer jag upp)
Mail: erik@erveterinar.se

Erik studerade till veterinär i Budapest, tog examen 2001 och driver sedan 2008 driver en egen klinik. Innan veterinärutbildningen arbetade Erik som mentalskötare på Ulleråker och Akademiska sjukhuset i 7 år, bland annat med personer med olika mentala problem samt alkohol- och narkotikaproblematik. Som veterinär har han bland annat arbetat som distriktsveterinär, djurhälsoveterinär, som gränskontrollveterinär och inom undervisning.

 

 

 

Uppdaterades senast 16 augusti 2021